Verslagen

Bijeenkomst Verenigingen/Instanties Boskant 29-6-2017

Locatie: De Meidoorn, Boskant 

Aanwezig:               Biljartclub De Fetsers: Jan van den Elzen

                               Boskantse Hengelsportvereniging (BHV): Peter Verkuijlen

                               Buurtvereniging Beukenbuurt: Martje van den Elzen, Corrie Bekkers

                               Buurtvereniging Boskant-West: Edwin Hermsen, Debby van Hooff                       

                               Buurtvereniging De Buitenbuurt: Ad van Kessel

                               Buurtvereniging Rita: Jan van Boxtel

                               Carnavalsvereniging De Lèpkes: Bertil van de Laar

                               De Vriendschap, Grand Café/Partycentrum: Karin en Eddy van der Heijden

                               Dorpsraad Boskant: Frans van den Heuvel, Anneke Jacobs, Bertil van de laar,

                                                                       Ruud van den Berk, Wil van der Linden       

                               Dorpswinkel Boskant:  Jan Hellings

                               Franciscusschool: Arie van Alebeek

                               Gemeente Meierijstad: Nadina Hamzic (buurtadviseur)

                               Handboogvereniging Concordia: Henk Ketelaars

                               Jeu de Boulesclub Boskants Boeleke: Joan van Hastenberg, Toon van Zutphen

                               KBO Boskant: Annemarie Rovers, Bert de Koning

                               Pluugske Jeugdsoos: Edwin Hermsen, Karike van Tongeren

                               Tennisvereniging Boskant: Peer van de Loo, Elle van den Berk

                               Voetbalvereniging Boskant: Ronald ter Haak, Ron van Breemen

                               Volleybalclub: Leo Vos

Afwezig m.k.:          Buurtvereniging Broekzicht: Theo van der Zanden

                               Buurtvereniging Tussen Bunders en de Scheeken: Henk van Son

                               De Verbinding BV Kinderopvang: Patty van den Biggelaar

                               Dorpsraad Boskant: Lonneke de Leest

                               Welzijn de Meierij: Janny Forsten 

Frans van den Heuvel (voorzitter dorpsraad) opent de vergadering en heet iedereen welkom.

1. Dorpsraad/gemeente

Leden: Frans van den Heuvel (voorzitter), Anneke Jacobs (secretaris), Bertil van de Laar, Lonneke de Leest, Ruud van den Berk, Wil van der Linden.

De Dorpsraad is de verbindende factor tussen gemeente Meierijstad en de bewoners van Boskant betreffende leefbaarheid en verkeersveiligheid. Privéaangelegenheden worden niet behandeld. 

Binnen de gemeente Meierijstad is wethouder Eric van den Bogaard verantwoordelijk voor o.a. Boskant. Nadina Hamzic is o.a. voor Boskant de buurtadviseur/contactpersoon met de gemeente.

Nadina geeft middels een pp-presentatie uitleg over de taken van de buurtadviseurs. 

Toevoegingen van Nadina:

- Drukke tijd ivm de fusie, dus extra werk voor allen.

- Communicatie via telefoon met gemeente laat nog te wensen over, wordt hopelijk snel opgelost.

- Indeling buurtadviseurs kan eventueel volgend jaar nog gewijzigd worden.

- Er zijn binnen Meierijstad 21 dorps/wijkraden.

- Een wijkschouw kan worden aangevraagd, bij dringende gevallen zsm contact opnemen met de gemeente (zie ook https://www.meierijstad.nl/home voor veel info). Planning wijkschouw Boskant na zomervakantie 2017. 

2. Terugblik/wat is gerealiseerd

- Aanleg SonnemansDriehoek (2012). Tot stand gekomen dankzij vele vrijwilligers en diverse subsidies. Jaarlijks onderhoud wordt verzorgd door de dorpsraad.

- Renovatie schoolplein 2012-2014 (opening juni 2014). Tot stand gekomen dankzij vele vrijwilligers en diverse subsidies.

- Herinrichting Ritaplein e.o. 2013-2015 via IDOP-ISV subsidie (opening juni 2015). Een meerderheid van de Boskantse bevolking heeft in september 2013 ingestemd met het voorlopige ontwerp. Na intensief overleg met o.a. de klankbordgroep en de groep ‘Dorpsbank’ (aankleding) is het definitieve ontwerp tot stand gekomen.

- Onderdeel van IDOP-ISV subsidie is maatschappelijke voorzieningen. Hiervoor is beschikbaar gekomen het voormalige EHBO-gebouw, inmiddels bekend onder de naam De Meidoorn (opening april 2016), uitbouw en inrichting (2015-2016) tot stand gekomen dankzij o.a. vele vrijwilligers. Jeugdsoos Pluugske maakt wekelijks gebruik van De Meidoorn, evenals de handwerkgroep Rode Kruis Welfare. Eveneens zijn Welzijn de Meierij en de verenigingen regelmatige gebruikers. Er wordt nog overleg gepleegd voor verdere invulling (o.a. prikpost).

- Informatiezuil op het Ritaplein, onderdeel IDOP-ISV subsidie (opening september 2016): Op deze infozuil staan verwijzingen naar diverse wandel- en fiets routes, eet- en drinkgelegenheden, recreatie mogelijkheden, B&B’s, musea etc. De dorpsraad beheert en onderhoudt deze infozuil samen met een aantal vrijwilligers en gebruikers. Verder werken we nauw samen met de lokale VVV.

- Subsidieaanvragen t.b.v. verenigingen (stertent/statafels/geluidsinstallatie/feestverlichting).

- Website dorpsraad: www.dorpsraadboskant.nl

- Dorpsgemak: Sinds oktober 2016 heeft de dorpsraad dit blad onder haar beheer met support van De Vriendschap (sponsor). 

3. Lopende zaken

- Woningbouw Elzenpad, de meeste percelen zijn inmiddels verkocht.

- Ritakapel renovatie 2015-2016, opening 24 juli 2016. De kapel is door Boskantse vrijwilligers losgekoppeld van de kerk en gerenoveerd. De Ritakerk is verkocht aan Wovesto t.b.v. woningbouw.

De kerktoren zal worden gerenoveerd (klokkentoren/uurwerk) door vrijwilligers.

- Boskant Challenge. Sport en spel evenement voor jong en oud. Dit is in samenwerking met een grootaantal vrijwilligers opgestart in 2016. Een jaarlijks terugkerend evenement .

- Herstelwerkzaamheden schoolplein na zomervakantie.

- MFA (Multi Functionele Accommodatie) op sportterrein? Dit project verkeert nog in de onderzoeksfase. Eerst onderzoeken of het echt haalbaar en faciliteerbaar is. Dit zal zeker tot 2018 duren.

- Bijgewerkte lijst van verenigingen/instanties Boskant te vinden via deze site onder kopje ‘verenigingen’ en ‘links’. 

4. Wensen/ideeën

- De dorpsraad wil, als vervolg op deze avond, regelmatig een bijeenkomst organiseren met verenigingen/organisaties in Boskant om in dialoog te gaan over samenwerking. Dit in het kader van de veranderingen die ons allen te wachten staan. Denk aan (mantel)zorg etc.

Overeengekomen wordt: in voorjaar overleg verenigingen/organisaties, in najaar jaarvergadering.

- Er wordt te hard gereden op de Populierenlaan, punt wijkschouw (Nadina geeft naam contactpersoon verkeersveiligheid).

- Wens diverse instanties permanente opening Ritaplein voor auto’s (minus vrachtauto’s). Dorpsraad neemt hierover contact op met de gemeente (eindverantwoordelijke).

- Parkeerplaatsen voor invaliden bij Ritakapel (2 à 3).

- Tijdens verbouw kerk plein open voor parkeren.

- Mag bouwverkeer Elzenpad lopen via Populierenlaan?

- Inspectie wegen buitengebied (Vernhout).

-Inspectie veiligheid waterschapssloot hoek Berkstraat/Kremselen.

- Zebrapaden voor kinderen voor oversteek Populierenlaan naar basisschool.

- Draaiboek aanleg ijsbaan regelen in herfst 2017 (bijeenkomst wordt geregeld).

- Naast wekelijkse aanwezigheid visboer op Ritaplein (dinsdags) nog meer mogelijkheden?

- Voorstelrondje leden dorpsraad in dorpsgemak (al vermeld in Dorpsgemak 1-9-2016).

- Meer regelmaat artikelen over dorpsraad in Dorpsgemak.

- Agenda/jaaroverzicht activiteiten alle verenigingen/instanties Boskant om dubbelplanning te voorkomen. Deze wordt geplaatst op site dorpsraad www.dorpsraadboskant.nl onder ‘agenda’. Verzoek aan allen om overzicht/link blijvend door te sturen naar info@dorpsraadboskant.nl om dit te kunnen plaatsen.

- Dorpsraad: Oproep aan vrijwilligers om zich aan te melden voor meedenken/verder realiseren diverse projecten.