Verslagen

Verslag opstartbespreking Klankbordgroep Herinrichting Ritaplein e.o.

 Plaats: De Vriendschap

Datum: dinsdag 15 oktober 2013

Aanwezig: Ad Verhagen, Harm Muselaers, Henk van Son, Rinus van der Heijden, Arie van Alebeek, Erik Smit, Jolanda Vos, Jack Kuijpers, Twan Smolders, Harrie Bullens, Igo van Roosmalen, Gerard van Kollenburg, Anneke Jacobs, Frans van den Heuvel, Hennie Bosselaar, Jan Verschuijten, Bart Dohmen

Afwezig (m.k.): Will Hanegraaf, Wilco Verhagen, Henno Bogers, Edwin Hermsen 

Opening

De voorzitter van de Dorpsraad Boskant, Frans van den Heuvel, heet eenieder van harte welkom. In zijn notitie “Opstartbespreking klankbordgroep herinrichting Ritaplein e.o.” is al uitvoerig toegelicht wat de taken zijn van de leden van de klankbordgroep. Zij toetsen de conceptvoorstellen die vanuit de projectgroep worden aangeleverd. Het is de bedoeling dat de klankbordgroep in tweeën wordt gesplitst voor behandeling van de taken Maatschappelijke Voorziening en Inrichting en Beheer Ritaplein e.o.

Rinus van der Heijden vult aan dat de leden van de klankbordgroep vooral vanuit de praktische kennis en behoeftes van de Boskantse gemeenschap inbreng moeten leveren en niet door politieke denkbeelden.

Harm Muselaers licht nogmaals toe dat de ISV-subsidie is toegekend op basis van het door Stan Elings ingediende schetsplan. Voor de provincie is het belangrijk dat de Boskantse bevolking ruim voldoende heeft kunnen participeren in de totstandkoming van het definitieve plan. Het op 23 september jl. gepresenteerde plan heeft de warme instemming gehad van de Boskantse bevolking.

De verdere voorbereidingen inclusief bestek moeten voor medio 2014 klaar zijn. De realisatie zal zijn beslag kunnen krijgen in 2014/2015.

De projectgroep zal aan de klankbordgroepleden binnen 2 weken de op enkele plaatsen nog aan te passen schetstekening aanbieden inclusief de stukken van architect Stan Elings. De schetstekening wordt op A1- of A2 formaat aangeleverd.

Uitgangspunt is dat binnen de twee groepen het gemeenschappelijk belang uitgangspunt is en niet een eigen persoonlijk belang.

Vanuit de klankbordgroep wordt aan de projectgroep al meegegeven ter overdenking:

a.       Openbare waterpunten

b.      Snelheid beperkende maatregelen

c.       Ondergrondse glasbakken bij winkel (denk ook aan bak voor drankkartons)

De leden van de klankbordgroep met als thema Ritaplein en omgeving, kunnen desgewenst gebruik maken van de verkeersdeskundige van de gemeente Sint-Oedenrode.

Er kan gebruik worden gemaakt van de ruimtes van de basisschool Boskant voor overleg door de leden van de klankbordgroep.

De taakverdeling van de leden van de klankbordgroep, zoals die is voorbereid door de Dorpsraad, wordt per persoon toegelicht. De volgende indeling is vastgesteld: 

Taak Maatschappelijke voorziening:

Hennie Bosselaar, Henk van Son, Ad Verhagen, Jolanda Vos. 

Taakveld Ritaplein e.o.: 

Arie van Alebeek, Henno Bogers, Jan Verschuijten, Harrie Bullens, Bart Dohmen, Edwin Hermsen, Jack Kuijpers, Erik Smit, Igo van Roosmalen, Twan Smolders, Wilco Verhagen. 

Gelet op de grootte van deze groep is een verdeling in enkele kleinere groepjes met een specifiek onderwerp aan te bevelen. Het is echter aan de leden van dit taakveld om dit wel of niet te doen. In de volgende bijeenkomst zullen we bepalen welke groepjes er eventueel gevormd worden.

De volgende bijeenkomst is gepland op dinsdag 5 november 2013 om 19.30 uur. Locatie basisschool Boskant. 

 

DorpsraadBoskant/GvK/15102013