Verslagen

Verslag toelichting 18-3-2019 MFA Boskant

Op maandagavond 18 maart 2019 werd in de Vriendschap een bijeenkomst gehouden over een te realiseren MFA (multifunctionele accommodatie) Boskant. Tijdens de drukbezochte avond heeft de Werkgroep MFA een toelichting gegeven op de aanleiding om te komen tot een MFA. Daarna heeft het bestuur van SKOSO een presentatie gegeven over de toekomst van de basisschool in Boskant. Gemeente heeft uitleg gegeven over het proces om te komen tot een MFA. Vervolgens hebben de aanwezige inwoners hun input gegeven over de kansen en zorgen rondom de realisatie van een MFA in Boskant. Er is veel waardevolle informatie opgehaald. Wij danken alle inwoners voor hun actieve bijdrage.

De presentaties die gegeven zijn kunt u onderstaand terugvinden. Alle ingebrachte punten van de aanwezige inwoners zijn verwerkt in een document. De briefjes zijn één-op-één overgenomen zodat iedereen zijn/haar inbreng kan terugvinden (zie onderstaand). De initiatiefnemers bekijken samen met de gemeente aan de hand van de ingebrachte punten wat de vervolgstappen zullen zijn.

Download de Presentatie - Werkgroep MFA

Download de Presentatie school - nieuw gebouw

Download de PDF - Opmerkingen bewoners