Ommetje De Bunders te Boskant

De Brabantse Milieufederatie ontwikkelt, samen met Brabants Landschap en gemeentes, zogenaamde ommetjes. Dat zijn rondgaande wandelingen in het buitengebied van een dorp.

Door ruilverkavelingen zijn veel paden uit het boerenlandschap verdwenen. Het werd steeds moeilijker zo’n rondgaande wandeling te maken. Dat betekende niet alleen minder recreatieve mogelijkheden, maar het was ook jammer uit cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch oogpunt.

De ommetjes vergroten de toegankelijkheid van het buitengebied. De mensen kunnen dit nu te voet verkennen, via zandweggetjes, weidevelden, doorsteekjes en bruggetjes.

In Boskant is het ommetje De Bunders uitgezet. Deze naam is ontleend aan een van de wegen waarlangs de route loopt.

Vanaf het dorpsplein maak je een rondje van ca. 5,5 km via Goeiendonk, Kalvereeuwsel, Hoogstraat, Nieuwenhuizen en De Bunders.

Het is aan te raden stevige schoenen of laarzen te dragen, omdat het op sommige plekken drassig kan zijn. Bij de oversteek van een weide kun je oog in oog komen te staan met koeien. Dat is natuurlijk geen enkel probleem: koeien proberen alleen maar vliegen weg te jagen.

Ondergetekende loopt, als vrijwilliger, minimaal twee keer per jaar het ommetje om de bewegwijzering en de begaanbaarheid te controleren. De bevindingen worden aan de gemeente gerapporteerd die, indien nodig, herstelwerkzaamheden uitvoert.

Het ommetje is te downloaden via de link Ommetje Bunders – Boskant

 

Christ van Hastenberg