Verslagen


Verslag jaarvergadering Dorpsraad Boskant 19-11-2018

Locatie: De Vriendschap 

1.0 OPENING

Frans van den Heuvel, voorzitter Dorpsraad Boskant, heet alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder wethouder Eric van den Bogaard, buurtcoördinator Nadina Hamzic en Caroline Geenen (Welzijn de Meierij). Caroline (opvolgster van Janny Forsten) stelt zich even voor. 

2.0 TERUGBLIK AFGEL...

Verslag jaarvergadering Dorpsraad Boskant 21-11-2017

1. Opening

Frans van den Heuvel, voorzitter Dorpsraad Boskant, heet alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder wethouder Eric van den Bogaard, buurtcoördinator Nadina Hamzic en verbinder Rinus van der Heijden.

 2. De economische kansen van Boskant in Het Groene Woud

Presentatie door Rinus van der Heijden (geboren in Boskant).

In de driehoek D...

Verslag van de jaarvergadering van de Dorpsraad Boskant op maandag 2 februari 2015 in De Vriendschap te Boskant.

Opening

Frans van den Heuvel, voorzitter Dorpsraad Boskant, heet alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder de wethouders Jan van Burgsteden en Ad van der Heijden. Hij is blij dat de Boskantenaren zo massaal gevolg hebben gegeven op deze vergadering aanwezig te zijn. 

Terugblik periode september 2013 tot februari 2015

Met behulp van een diapresentatie bli...

Verslag inspraakavond Herinrichting Ritaplein e.o.

Verslag van

Inspraak avond Herinrichting Ritaplein en omgeving

Datum

7-7-2014

Verslaglegging door

Marco Tielemans

Aanwezig

Wethouder Van der Heijden, Stan Elings, Harm Muselaers, Rinus van der Heijden, Frans van den Heuvel als sprekers, Marco Tielemans als notulist en circa 30 toehoorders/ins...

Bespreking "Werkgroep Dorpsbank c.a. Boskant"

Locatie: De Meidoorn

Datum: 19 juni 2014 

Aanwezig: Rinus van der Heijden, Frans van den Heuvel, Anneke Jacobs, Jack Kuijpers, Mies Bekkers, Paul de Corte, Rita Bullens, Ad van Laarhoven, Arie van Alebeek, Henk van den Brand, Jo Bekkers, Joan van Hastenberg, Jos van Laarhoven, Toon van Zutphen.

 

In het...

Verslag 3e werkoverleg Klankbordgroep Herinrichting Ritaplein e.o.

Plaats: De Vriendschap

Datum: 28 mei 2014

Aanwezig: Arie van Alebeek, Henno Bogers, Harrie Bullens, Jack Kuijpers, Twan Smolders, Ad Verhagen, Ilse de Grauw (vervanger van Igo van Roosmalen), Wilco Verhagen, Harm Muselaers, Rinus van der Heijden, Frans van den Heuvel, Anneke Jacobs, Will Hanegraaf en Gerard van Kollenburg

Afwezig: Edwin Hermse...

Verslag 2e werkoverleg Klankbordgroep Herinrichting Ritaplein e.o.

Plaats: Voormalige instructiezaal EHBO, Meidoornstraat, Boskant

Datum: Woensdag 29 januari 2014

Aanwezig: Ad Verhagen, Henk van Son, Arie van Alebeek, Jolanda Vos, Jack Kuijpers, Twan Smolders, Gerard van Kollenburg, Anneke Jacobs, Frans van den Heuvel. Hennie Bosselaar, Jan Verschuijten, Edwin Hermsen, Will Hanegraaf, Erik Smit, Rinus van der Heijden (verbinder)

Namens ...

Verslag 1e werkoverleg Klankbordgroep Herinrichting Ritaplein e.o.

Plaats: Basisschool Boskant

Datum: dinsdag 5 november 2013

Aanwezig: Ad Verhagen, Henk van Son, Arie van Alebeek, Erik Smit, Jolanda Vos, Jack Kuijpers, Twan Smolders, Harrie Bullens, Igo van Roosmalen, Gerard van Kollenburg, Anneke Jacobs, Frans van den Heuvel. Hennie Bosselaar, Jan Verschuijten, Wilco Verhagen, Henno Bogers en Edwin Hermsen

Als verkeersdeskundige is Al...

Verslag opstartbespreking Klankbordgroep Herinrichting Ritaplein e.o.

 Plaats: De Vriendschap

Datum: dinsdag 15 oktober 2013

Aanwezig: Ad Verhagen, Harm Muselaers, Henk van Son, Rinus van der Heijden, Arie van Alebeek, Erik Smit, Jolanda Vos, Jack Kuijpers, Twan Smolders, Harrie Bullens, Igo van Roosmalen, Gerard van Kollenburg, Anneke Jacobs, Frans van den Heuvel, Hennie Bosselaar, Jan Verschuijten, Bart Dohmen

Afwezig (m.k.): Will H...