Verslagen


Verslag van de jaarvergadering van de Dorpsraad Boskant op maandag 2 februari 2015 in De Vriendschap te Boskant.

Opening

Frans van den Heuvel, voorzitter Dorpsraad Boskant, heet alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder de wethouders Jan van Burgsteden en Ad van der Heijden. Hij is blij dat de Boskantenaren zo massaal gevolg hebben gegeven op deze vergadering aanwezig te zijn. 

Terugblik periode september 2013 tot februari 2015

Met behulp van een diapresentatie bli...

Verslag inspraakavond Herinrichting Ritaplein e.o.

Verslag van

Inspraak avond Herinrichting Ritaplein en omgeving

Datum

7-7-2014

Verslaglegging door

Marco Tielemans

Aanwezig

Wethouder Van der Heijden, Stan Elings, Harm Muselaers, Rinus van der Heijden, Frans van den Heuvel als sprekers, Marco Tielemans als notulist en circa 30 toehoorders/ins...

Bespreking "Werkgroep Dorpsbank c.a. Boskant"

Locatie: De Meidoorn

Datum: 19 juni 2014 

Aanwezig: Rinus van der Heijden, Frans van den Heuvel, Anneke Jacobs, Jack Kuijpers, Mies Bekkers, Paul de Corte, Rita Bullens, Ad van Laarhoven, Arie van Alebeek, Henk van den Brand, Jo Bekkers, Joan van Hastenberg, Jos van Laarhoven, Toon van Zutphen.

 

In het...

Verslag 3e werkoverleg Klankbordgroep Herinrichting Ritaplein e.o.

Plaats: De Vriendschap

Datum: 28 mei 2014

Aanwezig: Arie van Alebeek, Henno Bogers, Harrie Bullens, Jack Kuijpers, Twan Smolders, Ad Verhagen, Ilse de Grauw (vervanger van Igo van Roosmalen), Wilco Verhagen, Harm Muselaers, Rinus van der Heijden, Frans van den Heuvel, Anneke Jacobs, Will Hanegraaf en Gerard van Kollenburg

Afwezig: Edwin Hermse...

Verslag 2e werkoverleg Klankbordgroep Herinrichting Ritaplein e.o.

Plaats: Voormalige instructiezaal EHBO, Meidoornstraat, Boskant

Datum: Woensdag 29 januari 2014

Aanwezig: Ad Verhagen, Henk van Son, Arie van Alebeek, Jolanda Vos, Jack Kuijpers, Twan Smolders, Gerard van Kollenburg, Anneke Jacobs, Frans van den Heuvel. Hennie Bosselaar, Jan Verschuijten, Edwin Hermsen, Will Hanegraaf, Erik Smit, Rinus van der Heijden (verbinder)

Namens ...

Verslag 1e werkoverleg Klankbordgroep Herinrichting Ritaplein e.o.

Plaats: Basisschool Boskant

Datum: dinsdag 5 november 2013

Aanwezig: Ad Verhagen, Henk van Son, Arie van Alebeek, Erik Smit, Jolanda Vos, Jack Kuijpers, Twan Smolders, Harrie Bullens, Igo van Roosmalen, Gerard van Kollenburg, Anneke Jacobs, Frans van den Heuvel. Hennie Bosselaar, Jan Verschuijten, Wilco Verhagen, Henno Bogers en Edwin Hermsen

Als verkeersdeskundige is Al...

Verslag opstartbespreking Klankbordgroep Herinrichting Ritaplein e.o.

 Plaats: De Vriendschap

Datum: dinsdag 15 oktober 2013

Aanwezig: Ad Verhagen, Harm Muselaers, Henk van Son, Rinus van der Heijden, Arie van Alebeek, Erik Smit, Jolanda Vos, Jack Kuijpers, Twan Smolders, Harrie Bullens, Igo van Roosmalen, Gerard van Kollenburg, Anneke Jacobs, Frans van den Heuvel, Hennie Bosselaar, Jan Verschuijten, Bart Dohmen

Afwezig (m.k.): Will H...

Herinrichting Ritaplein

Inleiding

Rinus van der Heijden geeft een inleiding over de totstandkoming van het voorlopige ontwerp uit 2010, uitgangspunten en voorwaarden provinciale ISV 3-subsidieregeling en de rol en betrokkenheid van de Boskantse bevolking.

De subsidieaanvraag 2010 is door de provincie gehonoreerd met de maximale subsidie ad € 300.000,00. Deze r...