Projecten


Voortgang Herinrichting Ritaplein e.o.

Na de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep op 29 januari jl. is er achter de schermen veel werk verricht.

In overleg met de Klankbordgroep en met landschapsarchitect Stan Elings zijn in het ontwerpplan nog enkele kleine verbeteringen doorgevoerd. Inmiddels vinden met het maken van keuzes voor de bestratingsmaterialen, de openbare verlichting en overige elementen de eerste voorberei...

Bewonersontwerp Ritaplein e.o.

In overleg met een grote groep bewoners van Boskant is bijgevoegd ontwerp voor het Ritaplein e.o. tot stand gekomen.

Het ontwerp wordt gepresenteerd op maandag 23 september a.s. tijdens de algemene vergadering van de dorpsraad. Enige belangrijke kenmerken van het ontwerp zijn:

- Inpassing van de bestaande rotonde.

- Een centraal verhard plein voor evenementen dat bij de ...

Samenspraak herinrichting Ritaplein e.o. vordert

Ter inleiding

In het derde overleg op 18 juni met diverse groepen Boskanters werd door landschapsarchitect Stan Elings een toelichting gegeven op de wijze hoe hij de eerdere wensen van Boskant en Provincie (o.a. veiligheid, groen en duurzaam) moet verwerken tot een nieuw en passend hart van Boskant:

wat zijn de kwaliteiten van het gebied (bijzondere gebouwen, veel groen in de omgeving, ...

Herinrichting Ritaplein e.o.

Begin 2013 zijn de budgetten van provincie en gemeenten beschikbaar gekomen om dan eindelijk met de planvoorbereiding te beginnen voor de herinrichting van Ritaplein e.o.

De herinrichtingsplannen moeten vanuit de verleende provinciale en gemeentelijke subsidies voldoen aan een aantal criteria, o.a.:

De herichting moet vooral een duurzaam karakter krijgen. Je moet daarbij denken a...

Renovatie schoolterrein Boskant

Op initiatief van de dorpsraad Boskant en wethouder Rene Dekkers is begin dit het jaar een werkgroep samengesteld uit de leiding en ouderraad van Basisschool Sint Franciscus, De Verbinding, Kiwanis Rooi en gemeente Sint-Oedenrode om het schoolterrein aan te passen aan de huidige eisen van spel en veiligheid.

Het ontwerp is samen met de Boskantse kinderen tot stand gekomen. In het ontwer...

SonnemansDriehoek voor en door Boskanters

Met de 75e verjaardag van Boskantse houtsnijkunstenaar Theo Sonnemans werd hem een prominente plek bij het centrum van de Boskant aangeboden. Deze plek moest het buitenatelier van Theo worden waar hij alle seizoenen van het jaar zijn houtsnijwerk kan uitvoeren. Op initiatief van dorpsraad Boskant werden vele Boskantse vrijwilligers en bedrijven bij de aanleg van het SonnemansDriehoek betrokken....