Nieuws


Oproep aan senioren: meld u aan voor ons panel

De Seniorenraad Meierijstad, opgericht 24 januari 2017, heeft tot doel de belangen te behartigen van alle senioren in Meierijstad. Dit zijn maar liefst 30.000 personen (van 55 jaar en ouder), ofwel ruim 36% van de totale bevolking van de gemeente Meierijstad. Uit een door de provincie Noord-Brabant in 2020 opgestelde bevolkings- en woningbehoefte-prognose blijkt dat het percentage senioren tot ...

AED bij kantine vv Boskant vernieuwd

Zaterdag 27 februari 2021 is er bij het sportcomplex aan de muur van de voetbalkantine, een nieuw AED apparaat geplaatst door Stichting Rooi Hartsafe. Een geheel nieuw apparaat opgeborgen in een klimaatkast die het oude apparaat dat er sinds 2007 hing, vervangt. Destijds werd een eerste apparaat door Van de Berk boomkwekerijen geschonken, maar nu, 14 jaren later, was het apparaat nodig aan verv...

Enquête Woningbouw in Boskant

Het wonen in een dorp als Boskant wordt door veel mensen als ‘heel fijn” ervaren.

De redenen daarvoor zijn divers: huizenprijzen zijn lager, er is (vaak) meer m2 oppervlak beschikbaar, er is meer rust en meer sociale binding. De keuze in het aantal winkels, scholen en  sportverenigingen in combinatie met grotere afstanden die daarvoor afgelegd moeten worden, geven veel ...

Herstel kerktoren Boskant gaat door!

De kerktoren in Boskant blijft behouden en er zijn intussen al diverse herstelwerkzaamheden te zien.

Dankzij bijdragen via Boskantse bedrijven, bewoners van Boskant en parochie en subsidies via Rabobank en Gemeente, heeft Woonmeij (eigenaar kerk en projectontwikkelaar woningen in de kerk) ermee ingestemd de toren te herstellen.

Niet alleen de kerktoren zelf wordt, qua opbouw, he...