Nieuws


Officiële opening watertappunt in Boskant op 30 juni 2019

Het moment dat Rik van Compagne als kersverse wethouder binnen Meierijstad z’n eerste officiële handeling verrichtte, kon niet beter gekozen zijn. Voorafgaand aan Boskant Challenge, een activiteit (zeskamp) die de vele deelnemers door het zomerse veel zweetdruppels zou bezorgen, ‘opende’ hij samen met Eric Rath van Rotary Veghel en Wesselinde van de Beeten (sportcoach gem...

Boskant Challenge 30 juni 2019

Ook dit jaar is de organisatie druk bezig om een fantastische Boskant Challenge voor te bereiden. Dit jaar vindt de Boskant Challenge plaats op zondag 30 juni. In plaats van een obstacle run organiseren we dit jaar een zeskamp.

Iedereen kan mee doen, van 4 tot 99 jaar oud en van sportieve dorpsgenoot tot gezelligheidsdier. Fun en saamhorigheid staat voorop!

Naast de zeskamp orga...

Verslag toelichting MFA Boskant 18-3-2019

Op maandagavond 18 maart 2019 werd in de Vriendschap een bijeenkomst gehouden over een te realiseren MFA (multifunctionele accommodatie) Boskant. Een verslagje, de presentaties van de werkgroep MFA en het bestuur van SKOSO (school), evenals alle ingebrachte punten van de aanwezige personen kunt u lezen in bovenstaand kopje dorpsraad/verslagen.

Bijeenkomst voor alle Boskanters/onderwerp MFA Boskant

Graag nodigen wij u uit op maandag 18 maart 2019 in ‘De Vriendschap’ voor een toelichting op de plannen voor een MFA (Multi Functionele Accommodatie) in Boskant. 

Deze bijeenkomst is bedoeld om duidelijkheid te geven over de stand van zaken (er is nog niets besloten!). Na de uitleg (agendapunten 1 t/m 3) wordtU allen de gelegenheid gegeven om mee te den...

Kennismaking in Boskant met nieuwe pastoor en kapelaan

De Torengroep Boskant wil graag alle Boskanters op donderdag 21 februari as. kennis laten maken met de nieuwe pastoor Robert van Aken en kapelaan Bryan van de Mortel. Na een rondgang door Boskant zal er om 19.00 uur een eucharistieviering in de H. Ritakapel aan het Ritaplein worden opgedragen. Daarna nodigen wij u van harte uit om tijdens een informeel samen zijn, onder het genot van een kop ko...